2-2014 Ljuset i Arkitekturen – en bok om ljuset som verktyg för rumsutformning och rumsuppfattning

Forskare: Malin Alenius. Under 2013 ingick Svensk Byggtjänst och Göran Hellborg, Arkitekt SAR/MSA och avdelningschef för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap vid Tekniska högskolan i Jönköping en överenskommelse om utgivning av en bok kallad ”Ljuset i Arkitekturen”. Under 2014 har undertecknad och Göran Hellborg kommit överrens om ett författarsamarbete kring denna bok. Bokens syfte är att höja[…]

6-2014 Archmine – Sample/Reveal

Forskare: Karin Hedlund, Pedram Seddighzadeh. Projektet kommer att undersöka EPS som byggnadsmaterial i kombination med digitala tillverkningsmetoder. Målet är att utveckla en byggmetod som är hållbar och samtidigt för samman rumskapande med innovativ byggnadsteknik och på så sätt skapar ett unikt och själfullt arkitektoniskt uttryck. Projektet belyser hållbarhetsaspekten genom att arbeta med material- och energieffektivitet[…]

12-2014 Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan

Forskare/rapportförfattare: Rickard Nygren – White Arkitekter, Thomas Sundén – Sustainable Innovation AB, Åsa Wahlström – CIT Energy Management, Torbjörn Kumlin – AB Stockholmshem, Josefin Florell – Passivhuscentrum Västra Götaland, Gabriella Castegren och Jonas Högset – SABO, Björn Berggren – Skanska. Bebyggelsen svarar för en betydande del av energianvändningen och för att Sverige ska klara sina långsiktiga[…]

18-2014 Gunnar Mattsson och ”arkitekturens civiliserande ansvar”

Forskare: Johan Örn, Claes Caldenby. Detta projekt avser att studera arkitekten Gunnar Mattssons verk och den ”frihetliga traditionen” i svensk arkitektur. Han är en av de mest betydande arkitekterna i sin generation och hans byggnader har publicerats och belönats med utmärkelser. Mattsson har också gjort en viktig lärargärning och på den vägen påverkat en yngre[…]

5-2014 Uppenbart och osynligt

Forskare: Solmaz Beik, Tova Rudin-Lundell.  I det här projektet har vi velat öppna en diskussion om hur arkitektur påverkas av och förhåller sig till smak, trend och ideal. Fokus har varit på att belysa och exemplifiera detta i det arbete som arkitekter gör, genom att studera deras byggnadsverk och intervjua arkitekterna själva. Parallellt med detta[…]

1-2014 Platser för lek – en antologi om svenska lekplatser förr och nu

Forskare: Märit Jansson.  Det här projektet har syftat till att sammanställa och sprida kunskap om lekplatser i Sverige till en bred målgrupp, med fokus på att informera praktiker och studerande inom samhällsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur, pedagogik och historia. Det har gjorts genom att belysa flera aspekter av lekplatsers utveckling historiskt, idag och i framtiden. Hållbar utveckling[…]

16-2014 Golden Cubes Awards – Architecture and Children

Researcher: Suzanne de Laval.  Summary and evaluation of the worldwide competition 2012-2014. The UIA working group WP Architecture & Children decided to arrange a competition for to collect and make known what enthusiasts all over the world are doing with Architecture and Children in Built Environment Education. The first edition was held in 2010-2011 and[…]

11-2014 Healthy Hospital Design and Water Supply – the case of Kolandoto Hospital in Tanzania

Researchers: Annika Danielsson, Andreas Berg and Daniel Kallus. Two master theses, one architectural and one engineering, have been conducted during the spring of 2015 with the joint purpose of investigating the built environment and the infrastructure at a hospital in Tanzania, as well as the possibility of improving these areas within an international aid project.[…]

3-2014 Dagsljusautonomi och fasaddesign – från forskning till praktik Case SEB

Forskare: Marja Lundgren, Max Zinnecker och Marie-Claude Dubois ARQ gav stöd till artikeln ”Daylight autonomy and facade design: From research to practice for the Stockholm SEB Bank head office” som presenterades vid Energy Forum 2014 – Advanced Building Skins conference. Artikeln har genomgått en Peer Review process och publicerades i en digital skrift från konferensen.[…]