02-2017 & A-2021 Skolbyggnader – formar de oss?

Forskare: Jadwiga Krupinska Miljonprogrammets utbyggnad av bostadsområden har tilldragit sig stort intresse i forskningen medan samma periods expansiva utbyggnad av grundskolebyggnader har fallit i skymundan trots att det rör sig om en mycket stor byggnadsvolym som fortfarande är i användning. De under 60- och 70-talen byggda skolornas andel av grundskolornas totala bestånd varierade i slutet[…]

6-2017 Sustainable Thresholds in Residential Architecture

This research investigates residential thresholds: where building meets landscape, and private interior meets public space. It contributes a visual taxonomy of threshold design tactics that simultaneously engage with the environmental and the social dimensions of sustainability. Following a literature review, LCA tools and certification-based sociocultural criteria are cross-referenced via a design case study in Rissne,[…]

5-2017 Utemiljöförvaltning

God förvaltning är avgörande för utemiljöns och landskapsarkitekturens kvalitet, för att kunna möta krav på hållbarhet, mångfunktionalitet och demokrati. Inom detta projekt, delfinansierat av ARQ, har forskningsbaserad kunskap om utemiljöförvaltning utvecklats och sammanställts i en bok riktad till praktik och utbildning. Syftet har varit att beskriva hur strategisk utemiljöförvaltning på flera sätt kan bidra till[…]

9-2017 Jordbävningståliga byggtekniker i Nepal

Forskare: Carolina Nilsson, Hoda Karamzadeh.  Hur kan jordbävningssäkra konstruktioner byggas i Nepal? Projektet arbetar nära organisationen Build Up Nepal och utforskar byggmaterialet concrete stabilized earth bricks som huvudsakligen används av organisationen. Resa i Nepal 2017 resulterade i utveckling av byggprocesserna och utbildning av bybor. Instruktionsmanual för takkonstruktion har tagits fram, samt en mobilanpassad internetsida och[…]

15-2017 Daylighting and Lighting under a Nordic Sky 

Forskare: Marie-Claude Dubois, Malin Alenius, Iason Bournas, Niko Gentile, Thorbjörn Laike et al.  Med medel från ARQ har publikationen Daylighting and Lighting under a Nordic Sky utkommit på Studentlitteratur förlag. Marie-Claude Dubois på White är ledande expert på dagsljus och redaktör för denna nyutkomna fackbok fylld med kunskap om gällande regelverk och metoder för att säkra[…]

4-2017 Feminist Urban Design Tools in Rinkeby – an implementation experimentation

Forskare: Marina Ziakoli. This project is set out to experiment with feminist tools in urban design. The problematic arises from a simple observation: men have been the dominant presence on Rinkeby square. It is not an uncommon phenomenon in many public spaces, in which a combination of factors contributes. This project started as a master[…]

3-2017 Minus Carbon and Plus Energy Refugee Shelter

Forskare: Marwa Dabaieh. An experimental living lab for an eco-cycle minus carbon and plus energy refugee house. Main construction materials are plant based fibres, wood and earth. No waste is generated during the construction, operation and after end of life. Passive and zero carbon concepts for heating, cooling and daylight are used. The house is[…]

19-2017 Architecture and Society: The Continuity of Change – Docomomo

Researcher: Claes Caldenby. Docomomo is an international NGO which since 1992 has worked with documentation and conservation of architecture of the modern movement. Every second year it organizes a large international conference. In August 2018 it is held in Ljubljana with the theme ”Metamorphosis: The Continuity of Change”. Claes Caldenby, who in the early 2000s[…]

13-2017 Healthy Hospital Mkula Phase 1

Researchers: Nathalie Kullberg, Angelica Lexell, Nanette Cronemyr. These Master Theses are initiatives of the Healthy Hospital project group consisting of Civil Engineers and Architects. Within the project an 8-week case study will be performed at a hospital in Mkula, Tanzania. During the time on site, several improvements of the infrastructure will be done mainly focusing[…]