Om oss

  • ARQs ändamål är att främja vetenskaplig forskning angående arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering.
  • ARQ verkar som en länk mellan akademins forskare och företagens praktiker i gränsöverskridande studier och projekt.
  • ARQs uppgift är att hantera FoU-program, anslagsgivning, bedömning, genomförande, implementering och ekonomi för två stiftelser grundade av White arkitekter; Stiftelsen för arkitekturforskning och Forskningsstiftelsen för Samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering.

ARQ finansierar FoU-projekt inom samhällsbyggande, arkitektur och design, med målet att bidra till en hållbar samhällsutveckling med ökad aktörssamverkan och arkitektonisk kvalitet.

ARQ är samlingsnamnet för två stiftelser – Stiftelsen för Arkitekturforskning och Forskningsstiftelsen för samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering. Dessa instiftades av White arkitekter AB, som i sin tur grundades 1951 och är ett medarbetarägt företag. White arkitekter AB gör avsättningar till ARQ vid och i enlighet med ägarnas beslut.

Styrelse
Sara Grahn – ordförande
Arkitekt, SAR/MSA, White arkitekter AB, Stockholm, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Anna-Johanna Klasander – viceordförande
FoU Chef, Arkitekt, SAR/MSA, Ph.D. Partner White arkitekter AB, Göteborg
Claes Caldenby – ledamot
Arkitekt, professor vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Monica von Schmalensee – ledamot
Arkitekt, Nobelstiftelsen rådgivare i processen kring nytt Nobelcenter, Thinktank Beautiful Soup, IVA, suttit i Formas styrelse, IQS och AMF:s styrelse, Stockholm
Karl-Gunnar Olsson – ledamot
Professor i arkitektur och teknik vid Institutionen för arkitektur på Chalmers tekniska högskola, ansvarig för Chalmers utbildningsprogram Arkitektur och teknik, Göteborg

Föreståndare
Marja Lundgren – Arkitekt SAR/MSA, Tekn. Lic., White arkitekter AB, Stockholm

Administration
Emma Shepherdson – White arkitekter AB, Stockholm

Kontaktuppgifter
ARQ c/o White arkitekter AB
Östgötagatan 100
Box 4700
116 92 Stockholm

[email protected]
www.arqforsk.se