12_2021 OpenBi0n II – Explorations in biological- and low-impact building techniques

The one-day conference Down to Earth, held at Färgfabriken in Stockholm and organised by AES Studio, synthesized the six-year-long collaboration of the BIØN network. The purpose of the conference was two-part. First, to share the knowledge gained within the network and showcase the 11 built prototypes and learnings from this collaborative process. The second focus[…]

5_2021 Erfarenhetsåterföring från QGYF

Forskare: Hélène Littke, Emmelie Nilsson, Felicia Sjösten Harlin Grönytefaktor (GYF) är ett verktyg för ekosystemtjänster i den bebyggda miljön och QGYF ett plug-in i GIS programmet QGIS som tagits fram för att genomföra GYF beräkningar. Denna erfarenhetsåterföring syftar till att analysera erfarenheter av QGYF sedan det lanserades 2019. Resultatet visar att de stora fördelarna med[…]

2-2019 & B-2021 Ingenting kan vara svårare än att bygga den goda staden

Forskare: Claes Caldenby Skriften “Ingenting kan vara svårare än att bygga den goda staden” beskriver det speciella projektet Lindholmen på Norra Älvstranden, ett drygt 40-årigt stadsutvecklingsprojekt som har varit ett av dem mest omfattande i Sverige. Det saknas fallstudier av den här generationens ‘entreprenörsstäder’, och den här skriften är ett bidrag till att avhjälpa den[…]

3-2021 Reuse is the new use – Towards the industrial reuse process

Examensarbetare: Amilia Björklund och Maja Lindborg Vid två tillfällen per år ger ARQ stipendier till examensarbeten inom Teknik och Design. Syftet är att främja ömsesidig förståelse mellan de båda arkitektur och teknikpraktikerna. Amilia Björklund och Maja Lindborg har utforskat hur materialinventeringar och informationshantering kan underlätta en designprocess med återbrukade byggdelar på en industriell skala. Projektet[…]