2-2019 & B-2021 Ingenting kan vara svårare än att bygga den goda staden

Forskare: Claes Caldenby

Skriften “Ingenting kan vara svårare än att bygga den goda staden” beskriver det speciella projektet Lindholmen på Norra Älvstranden, ett drygt 40-årigt stadsutvecklingsprojekt som har varit ett av dem mest omfattande i Sverige. Det saknas fallstudier av den här generationens ‘entreprenörsstäder’, och den här skriften är ett bidrag till att avhjälpa den bristen.

ARQ har lämnat bidrag till projektet 2-2019 ‘Den postindustriella staden: Fallet Lindholmen’ som ligger till grund för skriften som fick tryckbidrag under projektet B-2021. För att nå en större spridning inte minst till planerare och politiker i Sverige skickades skriften ut i februari 2022 tillsammans med ett följebrev (Följebrev B2021).

Skriften finns tillgänglig i digital form på ARQ:s hemsida och kan även beställas i tryckt format via [email protected] mot en kostnad.