13-2018 Informerad stadsplanering och arkitektur – En handbok om hur buller, dagsljus och energi samverkar i stadsbyggnadsprocessen

Forskare: Monika Hellekant, Caroline Cederström och Linda Marlevi vid White arkitekter och Åsa Stenman Norlander vid Norconsult. Med denna skrift som tagits fram med stöd av ARQ, Energimyndigheten (E2B2) och Sundbybergs stad vill författarna diskutera hur arbetssätt i detaljplane- och byggprocessen kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för en arbetsprocess där byggreglerna för buller,[…]

12-2015 Rättvisa i planeringen

Forskare: Kristina Grange, professor i stadsbyggnadsteori, Chalmers Tekniska Högskola ARQ har givit medel till två artiklar som har rättvisa i fokus. Den ena artikeln är en vetenskaplig, refereegranskad artikel som undersöker den urbana normen ur ett rättviseperspektiv. ARQ har här bidragit till att finansiera en gästforskarvistelse, som i sin tur resulterat i en forskningsartikel av[…]

2-2018 Caring for Communities – Inkluderande stadsdelar

Forskare: Sara Brolund de Carvalho m fl. Med förtätningen av storstäderna, samhällets diversifiering och inflyttningen av nyanlända uppstår nya rumsliga och socioekonomiska gränsdragningar. Dessa förändringar uppfattas ofta hota den ekonomiska och sociala utvecklingen. Detta projekt behandlar istället de förändrade rumsliga förhållanden som en positiv urban förnyelse och undersöker nya boendeformer samt spekulerar kring möjliga former[…]

13-2016 Självbyggeri 2.0

Forskare: Anna Sundman. Självbyggeri 2.0 är en föreslagande studie om hur radhusområden uppförda genom självbyggeri på 60-talet skulle kunna få ett nytt lager som svarar mot dagens behov. Studiens inriktning är konkreta realiserbara förslag för om- och tillbyggnad av radhusen. Förslagen kommer beakta de boendes önskan, befintliga värden i grannskapsplaneringen samt behovet från samhället till fler[…]

4-2015 Innovativa lösningar för bra dagsljus och låg energiförbrukning i flerfamiljshus – MKB Greenhouse

Forskare: Marie-Claude Dubois.  The main idea here is that each participants develops an individual and more substantial in-depth study with respect to what is proposed in the original project application. For example, in addition to performing the in situ measurements and simulations, one student proposed to look specifically at the effect of orientation and height[…]

3-2017 Minus Carbon and Plus Energy Refugee Shelter

Forskare: Marwa Dabaieh. An experimental living lab for an eco-cycle minus carbon and plus energy refugee house. Main construction materials are plant based fibres, wood and earth. No waste is generated during the construction, operation and after end of life. Passive and zero carbon concepts for heating, cooling and daylight are used. The house is[…]

12-2014 Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan

Forskare/rapportförfattare: Rickard Nygren – White Arkitekter, Thomas Sundén – Sustainable Innovation AB, Åsa Wahlström – CIT Energy Management, Torbjörn Kumlin – AB Stockholmshem, Josefin Florell – Passivhuscentrum Västra Götaland, Gabriella Castegren och Jonas Högset – SABO, Björn Berggren – Skanska. Bebyggelsen svarar för en betydande del av energianvändningen och för att Sverige ska klara sina långsiktiga[…]

4-2015 Innovative solutions for good daylighting and low energy use in multi-family dwellings

Researcher: Marie-Claude Dubois. This report summarizes the aim, methods, results and conclusions of a research project on energy use and daylighting in the multi-family building Greenhouse located in Malmö, Sweden. This multi-family building located in the Ekostaden Augustenborg is a green innovative building integrating glazed sunspaces for urban gardening in addition to many other innovative[…]

3-2015 Behovsgrundat koncept för framtidens studentbostäder

Forskare: Kristoffer Roxbergh.  Sommaren 2014 ändrades regelverken som styr utformningen av studentbostäder. Tillsammans med den ständigt pågående diskussionen om hur studenter vill bo i framtiden, identifierade Studentbostadsföretagen, White och Stockholms studentbostäder en möjlighet att försöka hitta boendelösningar som motsvarar studenternas preferenser och som hittills inte byggts. Framtidens bostäder ska främst vara en utveckling av dagens[…]

11-2016 BoStad – Bostadsarkitektur och stadsbyggande

Forskare: Mats Egelius.  Boken “BoStad” presenterades i Almedalen tisdagen den 3 juli 2018 och utkom i augusti på Arkitektur Media inom Arkitektur Förlag AB. Som arkitekt verksam från sent 70 tal till idag, på White sedan 1990 där han även är partner och tidigare ansvarig för marknadsområdet bostäder, har Mats haft en nyckelroll inom bostadsarkitekturen i fyra decennier, och[…]