6-2012 Adapt-a-Grid – BiodiverCity

Forskare: Ola Dellson. Projektet BiodiverCity har pågått mellan augusti 2012 och september 2014. Arbetet har skett i en bred konstellation med representanter från kommun, region, universitet, forskningsinstitut, bostads- och fastighetsbolag, konsulter, tillverkare och entreprenörer. Målet med BiodiverCity har varit att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald inom sex olika fokusområden;[…]

8-2012 Econef Childrens´ Center – Sustainable Construction in Northern Tanzania

Researchers: Pilvi Vanamo, Caroline Wikström, Frida Öster. ARQ stöttar projektet Econef barncenter genom forskningsbidrag till Arkitekter utan gränser i samarbete med Ingenjörer utan gränser som tillsammans bearbetar och utvecklar förslaget för det nya barncentret. Arbetsgruppen har tilldelats ett forskningsbidrag från ARQ forskningsstiftelse för utvecklandet av ett kostnadseffektivt och underhållsfritt ekologiskt typhus med ett integrerat regnvatteninsamlingssystem. Byggstarten[…]