14-2015 Resilienta villastäder

Forskare: Magnus Schön. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt för att formulera verktyg som ska kunna appliceras vid utveckling av befintliga småhusområden i växande städer. Syftet är att anpassa villastaden för klimatförändringar samt skydda och stärka produktion av ekosystemtjänster lokalt. Vi förväntar oss att kunna identifiera lämpliga verktyg, baserade på samverkan mellan offentlig och civil verksamhet, och sammanställa[…]

6-2012 Adapt-a-Grid – BiodiverCity

Forskare: Ola Dellson. Projektet BiodiverCity har pågått mellan augusti 2012 och september 2014. Arbetet har skett i en bred konstellation med representanter från kommun, region, universitet, forskningsinstitut, bostads- och fastighetsbolag, konsulter, tillverkare och entreprenörer. Målet med BiodiverCity har varit att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald inom sex olika fokusområden;[…]

4-2017 Feminist Urban Design Tools in Rinkeby – an implementation experimentation

Forskare: Marina Ziakoli. This project is set out to experiment with feminist tools in urban design. The problematic arises from a simple observation: men have been the dominant presence on Rinkeby square. It is not an uncommon phenomenon in many public spaces, in which a combination of factors contributes. This project started as a master[…]

9-2015 Sustainable hospital design and resilient infrastructure – Kolandoto Healthy Hospital, phase 2

Forskare: Lisa Bergstrand, Nathalie Hansson, Stina Svärd, Eric Kalisa Twizeyimana, Therance Ndisanga.   Detta är andra fasen av projektet “Kolandoto Healthy Hospital” som är ett samarbete mellan Kolandoto Hospital i Tanzania, och tre Svenska ideella föreningar: I Aid Africa, Arkitekter utan Gränser och Ingenjörer utan Gränser. Den andra fasen, som genomförs under 2016, är ett samarbete mellan[…]

4-2015 Innovativa lösningar för bra dagsljus och låg energiförbrukning i flerfamiljshus – MKB Greenhouse

Forskare: Marie-Claude Dubois.  The main idea here is that each participants develops an individual and more substantial in-depth study with respect to what is proposed in the original project application. For example, in addition to performing the in situ measurements and simulations, one student proposed to look specifically at the effect of orientation and height[…]

3-2017 Minus Carbon and Plus Energy Refugee Shelter

Forskare: Marwa Dabaieh. An experimental living lab for an eco-cycle minus carbon and plus energy refugee house. Main construction materials are plant based fibres, wood and earth. No waste is generated during the construction, operation and after end of life. Passive and zero carbon concepts for heating, cooling and daylight are used. The house is[…]

19-2015 Architecture Form Energy

Forskare: Stefania Dinea, Anurag Verma. Studentsamarbetsprojekt, examensarbete teknik och design.   Stefania Dinea: The purpose of the report is to identify the design choices ( i.e. location, climate factors, volumetric, material selection, usage of the building, etc.) that affect the energy demand of buildings, with a focus on mixed-use development. In order to aid in better[…]

14-2013 Naturliga och hybridbaserade ventilationslösningar

Forskare: Maria Nordberg. Natural ventilation can work certain parts of the year fulfilling the requirements on indoor air quality, temperatures and required airflows. The higher up in the building the more unstable the airflows are in warmer weathers and they need to be reinforced. The CFD models show however that there is a substantial risk[…]

12-2014 Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan

Forskare/rapportförfattare: Rickard Nygren – White Arkitekter, Thomas Sundén – Sustainable Innovation AB, Åsa Wahlström – CIT Energy Management, Torbjörn Kumlin – AB Stockholmshem, Josefin Florell – Passivhuscentrum Västra Götaland, Gabriella Castegren och Jonas Högset – SABO, Björn Berggren – Skanska. Bebyggelsen svarar för en betydande del av energianvändningen och för att Sverige ska klara sina långsiktiga[…]