12-2015 Rättvisa i planeringen

Forskare: Kristina Grange, professor i stadsbyggnadsteori, Chalmers Tekniska Högskola ARQ har givit medel till två artiklar som har rättvisa i fokus. Den ena artikeln är en vetenskaplig, refereegranskad artikel som undersöker den urbana normen ur ett rättviseperspektiv. ARQ har här bidragit till att finansiera en gästforskarvistelse, som i sin tur resulterat i en forskningsartikel av[…]

6-2015 Ljuslab för barn

Forskare: Christina Vildinge, med flera.  Ljuslab är ett utvecklingssamarbete i publikt konstnärligt utforskande ljusworkshops. Med ljus som konst- och kulturform skapas mötesplatser som reflekterar lärande och innovationskraft med målet att bidra till värdeskapande i det offentliga rummet. ARQ har möjliggjort ett mer omfattande Ljuslab-samarbete på Rymdtorget i Bergsjön 2016/2017. I en samproduktion av ljusinstallationer och[…]

1-2015 Rågården – Rättspsykiatri med mänskligt ansikte

Forskare: Stefan Lundin, Claes Caldenby (eds.) med flera. Det här är en berättelse om tillkomsten av Rågården, ett rätts psykiatriskt sjukhus i Göteborg. Rättspsykiatrin kan förena de två kraven ”vårda och vakta”, det är innebörden av rubriken Rätts psykiatri med mänskligt ansikte. Boken beskriver hur detta gjorts i Rågården, i nära samverkan mellan många olika[…]

14-2015 Resilienta villastäder

Forskare: Magnus Schön. Ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt för att formulera verktyg som ska kunna appliceras vid utveckling av befintliga småhusområden i växande städer. Syftet är att anpassa villastaden för klimatförändringar samt skydda och stärka produktion av ekosystemtjänster lokalt. Vi förväntar oss att kunna identifiera lämpliga verktyg, baserade på samverkan mellan offentlig och civil verksamhet, och sammanställa[…]

9-2015 Sustainable hospital design and resilient infrastructure – Kolandoto Healthy Hospital, phase 2

Forskare: Lisa Bergstrand, Nathalie Hansson, Stina Svärd, Eric Kalisa Twizeyimana, Therance Ndisanga.   Detta är andra fasen av projektet “Kolandoto Healthy Hospital” som är ett samarbete mellan Kolandoto Hospital i Tanzania, och tre Svenska ideella föreningar: I Aid Africa, Arkitekter utan Gränser och Ingenjörer utan Gränser. Den andra fasen, som genomförs under 2016, är ett samarbete mellan[…]

4-2015 Innovativa lösningar för bra dagsljus och låg energiförbrukning i flerfamiljshus – MKB Greenhouse

Forskare: Marie-Claude Dubois.  The main idea here is that each participants develops an individual and more substantial in-depth study with respect to what is proposed in the original project application. For example, in addition to performing the in situ measurements and simulations, one student proposed to look specifically at the effect of orientation and height[…]

19-2015 Architecture Form Energy

Forskare: Stefania Dinea, Anurag Verma. Studentsamarbetsprojekt, examensarbete teknik och design.   Stefania Dinea: The purpose of the report is to identify the design choices ( i.e. location, climate factors, volumetric, material selection, usage of the building, etc.) that affect the energy demand of buildings, with a focus on mixed-use development. In order to aid in better[…]

5-2015 Informing Sustainable Architecture – the STED project

Forskare: Elise Grosse, et al. Projektet startade 2015 med stöd av Nordic Built Foundation, för att visa hur hållbar utveckling tar plats i själva designprocessen. Under 2018 lanserades boken Informing Sustainable Architecture – the STED project, som resultat av ett treårigt öppet forskningssamarbete. Fyra forskningsinstitutioner och fem skandinaviska arkitektkontor, däribland White, genom hållbarhetsexpert Elise Grosse som[…]

4-2015 Innovative solutions for good daylighting and low energy use in multi-family dwellings

Researcher: Marie-Claude Dubois. This report summarizes the aim, methods, results and conclusions of a research project on energy use and daylighting in the multi-family building Greenhouse located in Malmö, Sweden. This multi-family building located in the Ekostaden Augustenborg is a green innovative building integrating glazed sunspaces for urban gardening in addition to many other innovative[…]

3-2015 Behovsgrundat koncept för framtidens studentbostäder

Forskare: Kristoffer Roxbergh.  Sommaren 2014 ändrades regelverken som styr utformningen av studentbostäder. Tillsammans med den ständigt pågående diskussionen om hur studenter vill bo i framtiden, identifierade Studentbostadsföretagen, White och Stockholms studentbostäder en möjlighet att försöka hitta boendelösningar som motsvarar studenternas preferenser och som hittills inte byggts. Framtidens bostäder ska främst vara en utveckling av dagens[…]