5-2015 Informing Sustainable Architecture – the STED project

Forskare: Elise Grosse, et al. Projektet startade 2015 med stöd av Nordic Built Foundation, för att visa hur hållbar utveckling tar plats i själva designprocessen. Under 2018 lanserades boken Informing Sustainable Architecture – the STED project, som resultat av ett treårigt öppet forskningssamarbete. Fyra forskningsinstitutioner och fem skandinaviska arkitektkontor, däribland White, genom hållbarhetsexpert Elise Grosse som[…]