nästa ansökningsomgång stänger 21 AUGUSTI 2024

ARQ i samhället

Aktuella ARQ-stödda projekt som syns i samhället och i debatten.

forskningsfokus

ARQ finansierar forskningsprojekt inom samhällsbyggande, arkitektur och design. ARQs ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom ämnesområdena arkitektur, samhällsplanering, byggnadsplanering och projektering. ARQ främjar samverkan mellan praktik och akademi, genom gränsöverskridande studier och projekt.