6-2020 Recirculate: Cirkulära värdekedjor för klimatneutrala byggmaterial

Rapportförfattare: Amilia Björklund, Maja Lindborg Som ett led i att minska byggbranschens stora klimatpåverkan behövs fler effektiva metoder för återbruk av byggmaterial. Syftet med projektet Postfabelement har varit att utvärdera återbrukspotentialen hos återbrukade träregelelement utifrån tre aspekter: klimatpåverkan, kostnader och logistik. Projektet har genomförts med en praktisk del i form av demontering och rekonditionering av[…]

7-2016 Tall Timber Buildings – Concept Studies

Forskare: Daniel Stenqvist, Joakim Hansson, Pär Andreasson, Jan Larsson och Agnes Orstadius vid White och Sizar Failli vid Okidoki. Utmaningen att bygga så högt som 22 våningar med trästomme är belyst i Tall Timber Buildings – concept studies. Projektet har synliggjort och definierat tekniska utmaningar, samlat råd och riktlinjer till arkitekter, konstruktörer, brandkonsulter, systemleverantörer och[…]

Ice Formwork Fabrication

6-2019 Practical Applications of Concrete Elements Produced by Ice Formwork Fabrication

Forskare: Vasily Sitnikov, KTH School of Architecture The financial support provided by ARQ foundation allowed to conduct in-depth study and physical testing of a innovative method of sustainable production of complex architectural elements of high-performance concrete. Vasily Sitnikov have conducted research, design development, fabrication and dissemination of a practical application of innovative digital concrete fabrication[…]

8-2018 Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala

Forskare: Lena Enebjörk, Sara Grahn och Björn Johansson Detta ARQ-projekt bedrivet på White Arkitekter har genomförts tillsammans med ett antal stora aktörer i bygg- och fastighetssektorn med målet att möjliggöra återbruk i industriell skala, och med samfinansiering av Vinnova. En digital plattform (ccbuild.se) har skapats inom Centrum för cirkulärt byggande och innehåller kunskap, rapporter, guider[…]

2-2014 Ljuset i Arkitekturen – en bok om ljuset som verktyg för rumsutformning och rumsuppfattning

Forskare: Malin Alenius. Under 2013 ingick Svensk Byggtjänst och Göran Hellborg, Arkitekt SAR/MSA och avdelningschef för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap vid Tekniska högskolan i Jönköping en överenskommelse om utgivning av en bok kallad ”Ljuset i Arkitekturen”. Under 2014 har undertecknad och Göran Hellborg kommit överrens om ett författarsamarbete kring denna bok. Bokens syfte är att höja[…]

6-2014 Archmine – Sample/Reveal

Forskare: Karin Hedlund, Pedram Seddighzadeh. Projektet kommer att undersöka EPS som byggnadsmaterial i kombination med digitala tillverkningsmetoder. Målet är att utveckla en byggmetod som är hållbar och samtidigt för samman rumskapande med innovativ byggnadsteknik och på så sätt skapar ett unikt och själfullt arkitektoniskt uttryck. Projektet belyser hållbarhetsaspekten genom att arbeta med material- och energieffektivitet[…]

15-2017 Daylighting and Lighting under a Nordic Sky 

Forskare: Marie-Claude Dubois, Malin Alenius, Iason Bournas, Niko Gentile, Thorbjörn Laike et al.  Med medel från ARQ har publikationen Daylighting and Lighting under a Nordic Sky utkommit på Studentlitteratur förlag. Marie-Claude Dubois på White är ledande expert på dagsljus och redaktör för denna nyutkomna fackbok fylld med kunskap om gällande regelverk och metoder för att säkra[…]

15-2016 Dagsljus i stadsplanering – Vägledningar om dagsljus och aktiv solenergi för stadsplaneringsprocessen

Forskare: Marja Lundgren.  IEA SHC Task 51: Solar Energy in Urban Planning är ett internationellt projekt som syftar till att beskriva nuläge, utveckla metoder, verktyg, processer, kunskap och vägledning för att skapa bättre förutsättningar för att implementera solenergi i stadsplanering samt presentation av goda exempel. Inom den del som White leder utvecklas vägledningar och rekommendationer[…]

4-2015 Innovativa lösningar för bra dagsljus och låg energiförbrukning i flerfamiljshus – MKB Greenhouse

Forskare: Marie-Claude Dubois.  The main idea here is that each participants develops an individual and more substantial in-depth study with respect to what is proposed in the original project application. For example, in addition to performing the in situ measurements and simulations, one student proposed to look specifically at the effect of orientation and height[…]

3-2017 Minus Carbon and Plus Energy Refugee Shelter

Forskare: Marwa Dabaieh. An experimental living lab for an eco-cycle minus carbon and plus energy refugee house. Main construction materials are plant based fibres, wood and earth. No waste is generated during the construction, operation and after end of life. Passive and zero carbon concepts for heating, cooling and daylight are used. The house is[…]