14:2008 Innovativa mötesmiljöer

Forskare: Susann Wessely Gromark.  Genom ett antal intervjuer och fallstudier redovisas tillfälliga mötesmiljöer redovisas i en inspirationsbok. Den traditionella kontorsarbetsplatsen är idag under stor förändring och tar sig nya och allt mer varierade former. Med dagens frigörande teknik finns valmöjligheter att utforma dynamiska arbetsplatser med stor rörelse och variation i arbetssätt. Den mentala bilden av[…]