14:2008 Innovativa mötesmiljöer

Forskare: Susann Wessely Gromark. 

Genom ett antal intervjuer och fallstudier redovisas tillfälliga mötesmiljöer redovisas i en inspirationsbok. Den traditionella kontorsarbetsplatsen är idag under stor förändring och tar sig nya och allt mer varierade former. Med dagens frigörande teknik finns valmöjligheter att utforma dynamiska arbetsplatser med stor rörelse och variation i arbetssätt. Den mentala bilden av vad ett kontor är börjar luckras upp. Parallellt med den tekniska utvecklingen finns dock ett ökat behov av att mötas i arbetet. Komplexa projektstrukturer har utvecklats mellan olika discipliner då beslutsfattande led kortats i syfte att uppnå effektivitet. Samtidigt har många sett kreativt tänkande och innovativt beteende få möjlighet att gro. Det har medfört ett breddat perspektiv på sättet att arbeta, hur våra mötesformer ser ut samt dess betydelse. Mötet liknas idag allt mer med gemensamma arbetsprocesser – formella såväl som informella. Insikten om
förmåga till nytänkande och innovativa initiativ är nödvändiga komponenter för såväl mötets som organisationens framgång. Vi blir samtidigt allt mer kunskapsarbetare och jobbar gränsöverskridande i multidisciplinära grupper med en mängd utomstående aktörer i mötet med nya människor. Gränser mellan det interna arbetet, extern konsultation och distansarbete suddas ut. I det gränslösa arbetet har arbetsplatsens roll blivit en symbol för hemvist. Organisationer inser att den egna kärnan, the corporate spirit, behöver stärkas – såväl fysiskt som mentalt. Kreativitet och innovation är kittet som uppstår mellan anställda och med utomstående aktörer – det stimulerar till utveckling. Det handlar i allt större grad om att skapa en gemensam vision och företagskultur utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. 

Rapporten omfattar även ARQ 20-2010: Verktyg för utveckling av innovativa mötesmiljöer.

Download PDF: ARQ_14-2008_Innovativa mötesmiljöer_Rapport2015