11-2016 BoStad – Bostadsarkitektur och stadsbyggande

Forskare: Mats Egelius. 

Boken “BoStad” presenterades i Almedalen tisdagen den 3 juli 2018 och utkom i augusti på Arkitektur Media inom Arkitektur Förlag AB. Som arkitekt verksam från sent 70 tal till idag, på White sedan 1990 där han även är partner och tidigare ansvarig för marknadsområdet bostäder, har Mats haft en nyckelroll inom bostadsarkitekturen i fyra decennier, och genom fler än 30 bostadsprojekt utförda som arkitekt på White. Egelius starka engagemang i bostadsfrågor och kunskap om bostadskvaliteter har genomsyrat hans projekt under en omvälvande period med nya villkor, förändrat samhällsstöd, avregleringar och ökat fokus på säljbarhet inom bostadsmarknaden. Boken är en erfarenhetsåterföring från hela Egelius tid i yrket från 70-talet och framåt, men här kommenteras även 1900-talets utveckling, särskilt miljonprogrammet. Egelius skildrar genom projekten denna omvälvande period, som präglas av förskjutningen från inflytande på byggandet av stat och myndigheter, följt av avregleringar, borttaget ekonomiskt stöd och stort fokus på säljbarhet. Genom bokens sexton kapitel visar Egelius konkreta exempel på hur kvalitet, närvaro och kunskap formar bra bostäder och livskraftiga städer, från omsorgen om planlösningen till platsen i staden. För varje kapitel finns ett bostadsprojekt som sammanfattar kapitlets tematik eller frågeställning, presenterad i riklig mängd foton, planer och ritningar. Sammantaget blir den en initierad och användbar referens- och inspirationskälla för alla med intresse för boendets arkitektur och dess villkor.

Download PDF: ARQ 11-2016_BoStad Sammanfattning_Rapport2018