8-2012 Econef Childrens´ Center – Sustainable Construction in Northern Tanzania

Researchers: Pilvi Vanamo, Caroline Wikström, Frida Öster.

ARQ stöttar projektet Econef barncenter genom forskningsbidrag till Arkitekter utan gränser i samarbete med Ingenjörer utan gränser som tillsammans bearbetar och utvecklar förslaget för det nya barncentret. Arbetsgruppen har tilldelats ett forskningsbidrag från ARQ forskningsstiftelse för utvecklandet av ett kostnadseffektivt och underhållsfritt ekologiskt typhus med ett integrerat regnvatteninsamlingssystem. Byggstarten för det första prototyphuset skedde hösten 2012. De lösningar som tas fram för det ekologiska typhuset kommer sedan återanvändas för att bygga hela det nya barncentret. ECONEF är en oberoende NGO, en icke-statlig organisation i Jua kali, utanför Arusha i norra Tanzania. Organisationen drivs av tanzaniska Caroline Nicholas samt en aktiv svensk arbetsgrupp. Arbetets främsta syfte är att förbättra levnadsförhållandena för föräldralösa barn i norra Tanzania. Alla barn bär på olika historier, men vanligast är att de förlorat föräldrar på grund av HIV och sedan lämnats åt sitt öde. Med hjälp av ekonomiskt stöd från privata donatorer har ECONEF möjlighet att erbjuda grundtrygghet och en fungerande vardag för barnen i Jua kali Barncenter.

Download PDF: ARQ 8-2012_Econef Children Center_Reports2016