1-2014 Platser för lek – en antologi om svenska lekplatser förr och nu

Forskare: Märit Jansson. 

Det här projektet har syftat till att sammanställa och sprida kunskap om lekplatser i Sverige till en bred målgrupp, med fokus på att informera praktiker och studerande inom samhällsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur, pedagogik och historia. Det har gjorts genom att belysa flera aspekter av lekplatsers utveckling historiskt, idag och i framtiden. Hållbar utveckling utifrån sociala (samt socioekonomiska och kulturhistoriska), ekologiska och ekonomiska perspektiv har varit i fokus. Projektet har genomförts i samarbete mellan forskare som på olika sätt har berört lekplatsers utveckling i sitt arbete. En antologi – ”Plats för lek – svenska lekplatser förr och nu” – har getts ut i bokform genom förlaget Svensk Byggtjänst.

Download PDF: ARQ 1-2014_Platser för Lek_Rapport2016