9-2017 Jordbävningståliga byggtekniker i Nepal

Forskare: Carolina Nilsson, Hoda Karamzadeh.  Hur kan jordbävningssäkra konstruktioner byggas i Nepal? Projektet arbetar nära organisationen Build Up Nepal och utforskar byggmaterialet concrete stabilized earth bricks som huvudsakligen används av organisationen. Resa i Nepal 2017 resulterade i utveckling av byggprocesserna och utbildning av bybor. Instruktionsmanual för takkonstruktion har tagits fram, samt en mobilanpassad internetsida och[…]

19-2015 Architecture Form Energy

Forskare: Stefania Dinea, Anurag Verma. Studentsamarbetsprojekt, examensarbete teknik och design.   Stefania Dinea: The purpose of the report is to identify the design choices ( i.e. location, climate factors, volumetric, material selection, usage of the building, etc.) that affect the energy demand of buildings, with a focus on mixed-use development. In order to aid in better[…]

8-2015 Structural Origami – Conceptual Design and Optimization Methods of Folded Plate Structures

Researchers: Camilla Samuelsson, Björn Vestlund. Detta är ett studentssamarbetsprojekt: examensarbete inom teknik och design.  Studentprojekt (samverkan mellan de sökande studenterna vid arkitektur och vid tekniskt program). Collaborative student project: Master Thesis in Structural Engineering and Building Technology. Folding of a plate will affect its stiffness, shape and expression. This principle can be used in architecture[…]