9-2017 Jordbävningståliga byggtekniker i Nepal

Forskare: Carolina Nilsson, Hoda Karamzadeh. 

Hur kan jordbävningssäkra konstruktioner byggas i Nepal? Projektet arbetar nära organisationen Build Up Nepal och utforskar byggmaterialet concrete stabilized earth bricks som huvudsakligen används av organisationen. Resa i Nepal 2017 resulterade i utveckling av byggprocesserna och utbildning av bybor. Instruktionsmanual för takkonstruktion har tagits fram, samt en mobilanpassad internetsida och en enkel instruktionsvideo om byggprocessen för väggar. Genomförs i kontakt med Ingenjörer utan gränser.

Download full PDF: ARQ 9-2017_Jordbävningståliga byggtekniker i Nepal_rapport