5-2018 Vatten – katastrof eller kärlek?

Forskare: Gustav Jarlöv m fl. 

Vattnet hittar sin väg, oavsett hur hårt vi försöker styra det. Den enda lösningen är att arbeta med och inte emot. Det är vad detta seminarium handlar om. Vattenbrist, översvämning och hur man framgångsrikt integrerar vatten i urbana strukturer är alla bara olika sidor av samma mynt: frågan om hur vi ändrar vår relation till vatten från katastrof till kärlek.

White Making Sense – seminarium genomfört 2018-11-15

I en tid då klimatanpassning blivit en allt viktigare aspekt i samhällsplaneringen bjuder White Arkitekter in till seminarium – en heldag att utforska och fördjupa kunskaperna om vattenhantering i stadsbyggnad. Under 2018 fokuserar vi på detta tema för att, i samarbete med andra, intensifiera vår kunskapsutveckling i ämnet.

Äntligen har vattnet fått den uppmärksamhet det förtjänar. Alla är smärtsamt medvetna om de problem vi dragit på oss genom att nonchalera denna resurs, och istället leva våra liv långt bortom vad som är hållbart. Vattnet hittar sin väg, oavsett hur hårt vi försöker styra det. Den enda lösningen är att arbeta med och inte emot. Det är vad detta seminarium handlar om. Vattenbrist, översvämning och hur man framgångsrikt integrerar vatten i urbana strukturer är alla bara olika sidor av samma mynt: frågan om hur vi ändrar vår relation till vatten från katastrof till kärlek.

Seminariet genomförs av Whites utvecklingsområden Landskap och Miljö i samarbete med White i Oslo, som ett forum för kunskapsutbyte mellan representanter för olika samhällsfunktioner, intressenter och specialister. Huvuddelen av dagen kretsar kring föreläsningar och diskussioner.

Download full PDF: ARQ 5-2018_Vatten – Katastrof eller Kärlek_rapport