10-2018 Healthy Hospital Mkula fas 2

Forskare: Rebecca Axelsson m fl.

Detta projekt drivs genom Healthy Hospital Project Group bestående av civilingenjörer och arkitekter. Inom projektet kommer en 8 veckors fallstudie att utföras på ett sjukhus i Mkula, Tanzania. Under tiden på plats kommer flera förbättringar av infrastrukturen att ske främst med inriktning på vattenförsörjning. Dessutom ska sjukhusets utformning utvärderas med avseende på hälsoaspekter, sjukhusorganisation och miljöförhållanden. Utöver det kommer framtida utvecklingsmöjligheter för sjukhuset att analyseras. Det avsedda resultatet är att avsevärt förbättra sjukhusets villkor.

Download full PDF: ARQ 10-2018_Survey report Mkula Phase 2_Rapport