13-2011 Digitala Designstrategier

Forskare: Jonas Runberger. Det internationella digitala designfältet har radikalt utvecklats framförallt inom utbildning och experimentell verksamhet under de senaste 15 åren. Detta är ett designorienterat fält vars drivkrafter är arkitektonisk upplevelse, kvalitet och innovation, med en grund i kombinationen av teknisk utveckling, metodikutveckling och akademisk diskurs. Denna utveckling, som ofta refereras till som parametrisk design,[…]