2-2009 Arkitektur som Medicin

Redaktörer:  Lena From och Stefan Lundin. Arkitektur som medicin är den första antologin i Sverige som belyser arkitekturens betydelse för läkningsprocessen hos den som drabbats av psykisk sjukdom. Boken är publicerad av ARQ. Upplägget är tvärvetenskapligt. Ur patientens, verksamhetsledarens, psykiatrikerns, konstvetarens, landskapsarkitektens och inte minst arkitektens perspektiv tolkas och diskuteras hur den fysiska miljön påverkar[…]

1-2015 Rågården – Rättspsykiatri med mänskligt ansikte

Forskare: Stefan Lundin, Claes Caldenby (eds.) med flera. Det här är en berättelse om tillkomsten av Rågården, ett rätts psykiatriskt sjukhus i Göteborg. Rättspsykiatrin kan förena de två kraven ”vårda och vakta”, det är innebörden av rubriken Rätts psykiatri med mänskligt ansikte. Boken beskriver hur detta gjorts i Rågården, i nära samverkan mellan många olika[…]

9-2015 Sustainable hospital design and resilient infrastructure – Kolandoto Healthy Hospital, phase 2

Forskare: Lisa Bergstrand, Nathalie Hansson, Stina Svärd, Eric Kalisa Twizeyimana, Therance Ndisanga.   Detta är andra fasen av projektet “Kolandoto Healthy Hospital” som är ett samarbete mellan Kolandoto Hospital i Tanzania, och tre Svenska ideella föreningar: I Aid Africa, Arkitekter utan Gränser och Ingenjörer utan Gränser. Den andra fasen, som genomförs under 2016, är ett samarbete mellan[…]

13-2017 Healthy Hospital Mkula Phase 1

Researchers: Nathalie Kullberg, Angelica Lexell, Nanette Cronemyr. These Master Theses are initiatives of the Healthy Hospital project group consisting of Civil Engineers and Architects. Within the project an 8-week case study will be performed at a hospital in Mkula, Tanzania. During the time on site, several improvements of the infrastructure will be done mainly focusing[…]

11-2014 Healthy Hospital Design and Water Supply – the case of Kolandoto Hospital in Tanzania

Researchers: Annika Danielsson, Andreas Berg and Daniel Kallus. Two master theses, one architectural and one engineering, have been conducted during the spring of 2015 with the joint purpose of investigating the built environment and the infrastructure at a hospital in Tanzania, as well as the possibility of improving these areas within an international aid project.[…]