8-2012 Econef Childrens´ Center – Sustainable Construction in Northern Tanzania

Researchers: Pilvi Vanamo, Caroline Wikström, Frida Öster. ARQ stöttar projektet Econef barncenter genom forskningsbidrag till Arkitekter utan gränser i samarbete med Ingenjörer utan gränser som tillsammans bearbetar och utvecklar förslaget för det nya barncentret. Arbetsgruppen har tilldelats ett forskningsbidrag från ARQ forskningsstiftelse för utvecklandet av ett kostnadseffektivt och underhållsfritt ekologiskt typhus med ett integrerat regnvatteninsamlingssystem. Byggstarten[…]

1-2014 Platser för lek – en antologi om svenska lekplatser förr och nu

Forskare: Märit Jansson.  Det här projektet har syftat till att sammanställa och sprida kunskap om lekplatser i Sverige till en bred målgrupp, med fokus på att informera praktiker och studerande inom samhällsplanering, arkitektur, landskapsarkitektur, pedagogik och historia. Det har gjorts genom att belysa flera aspekter av lekplatsers utveckling historiskt, idag och i framtiden. Hållbar utveckling[…]

8-2015 Structural Origami – Conceptual Design and Optimization Methods of Folded Plate Structures

Researchers: Camilla Samuelsson, Björn Vestlund. Detta är ett studentssamarbetsprojekt: examensarbete inom teknik och design.  Studentprojekt (samverkan mellan de sökande studenterna vid arkitektur och vid tekniskt program). Collaborative student project: Master Thesis in Structural Engineering and Building Technology. Folding of a plate will affect its stiffness, shape and expression. This principle can be used in architecture[…]

10-2015 Från egnahemrörelse till delahemrörelse

Forskare: Karin Kjellson Anpassning och delning av befintliga småhus kan skapa fler hem och ökad tillgänglighet, såväl fysisk som ekonomisk. I denna studie av egnahemsområden i Stockholm, som idag ligger i centrala och attraktiva lägen, vill forskarna visa dessa stadsdelars och invånares inneboende potential att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar och bostadsdrömmar. Karin Kjellson på[…]

8-2013 Barndomens arkitektur

Forskare: Jens Hansson “Det mesta lämnar någon form av spår efter sig, små små ledtrådar…” Jens Hansson har skrivit och illustrerat Barndomens arkitektur, som en vandring i minnet, genom författarens olika rumsligheter och bostäder. Detta är en bilderbok för alla som vill återuppleva tillvaron genom ett barns ögon och sjunka in i hågkomsten av hur[…]

5-2013 Built Environment for Children

Researcher: Jing Jing.  Improving design for children is critical to the present and future development of cities and societies. This is a field that will only gain importance as the global population in cities continues to grow. The research draws importance to the public domain, with particular focus on understanding how public places and spaces[…]

16-2014 Golden Cubes Awards – Architecture and Children

Researcher: Suzanne de Laval.  Summary and evaluation of the worldwide competition 2012-2014. The UIA working group WP Architecture & Children decided to arrange a competition for to collect and make known what enthusiasts all over the world are doing with Architecture and Children in Built Environment Education. The first edition was held in 2010-2011 and[…]

2-2015 Dialogue-Based Design Process of Housing for Senior Citizens

Researcher: Susanne Clase. How can dialogues with prospective tenants as well as professional actors such as developers, district administration officers, home care, architects and builders through all stages of a planning and building process affect an actual building and the quality of the neighborhood in the end? What kind of synergy effects can dialogues give[…]

13-2011 Digitala Designstrategier

Forskare: Jonas Runberger. Det internationella digitala designfältet har radikalt utvecklats framförallt inom utbildning och experimentell verksamhet under de senaste 15 åren. Detta är ett designorienterat fält vars drivkrafter är arkitektonisk upplevelse, kvalitet och innovation, med en grund i kombinationen av teknisk utveckling, metodikutveckling och akademisk diskurs. Denna utveckling, som ofta refereras till som parametrisk design,[…]