13-2011 Digitala Designstrategier

Forskare: Jonas Runberger.

Det internationella digitala designfältet har radikalt utvecklats framförallt inom utbildning och experimentell verksamhet under de senaste 15 åren. Detta är ett designorienterat fält vars drivkrafter är arkitektonisk upplevelse, kvalitet och innovation, med en grund i kombinationen av teknisk utveckling, metodikutveckling och akademisk diskurs. Denna utveckling, som ofta refereras till som parametrisk design, associativ modellering eller ”computational design”, är parallell till den mer pragmatiska utvecklingen av visualiseringsverktyg (rendering och animation) och projekteringsverktyg (BIM), och till skillnad från dessa anknyter den starkt till arkitekturdisciplinen och dess konceptuella och teoretiska rötter.

Avhandlingen ”Architectural Prototypes II: Reformations, Speculations and Strategies within the Digital Design Field” har varit en första delrapport i detta ARQ-projekt.2 Denna uppföljande rapport syftar till att visa på applikationen av de strategier som diskuterats i avhandlingen, genom exempel från verksamheten inom Dsearch*, utvecklingsmiljön för digital design inom White Arkitekter AB.

Download the PDF: ARQ 13-2011_Digitala Designstrategier_Report2015