14-2013 Naturliga och hybridbaserade ventilationslösningar

Forskare: Maria Nordberg. Natural ventilation can work certain parts of the year fulfilling the requirements on indoor air quality, temperatures and required airflows. The higher up in the building the more unstable the airflows are in warmer weathers and they need to be reinforced. The CFD models show however that there is a substantial risk[…]

6-2013 Dagsljus – Upplevt och uppmätt

Forskare: Malin Alenius.  Med dagens nya miljökrav har dagsljus åter hamnat i fokus. Komplexa program, djupare byggnadskroppar och snabbt framväxande miljöcertifieringssystem med krav på kvantitativa mål har skapat nya förutsättningar för hur arkitekter arbetar med dagsljus. Ökad kvantifiering inverkar på arkitekturutformningen och ställer nya krav på förståelsen av mätbara värden om arkitekter ska kunna behålla[…]

8-2013 Barndomens arkitektur

Forskare: Jens Hansson “Det mesta lämnar någon form av spår efter sig, små små ledtrådar…” Jens Hansson har skrivit och illustrerat Barndomens arkitektur, som en vandring i minnet, genom författarens olika rumsligheter och bostäder. Detta är en bilderbok för alla som vill återuppleva tillvaron genom ett barns ögon och sjunka in i hågkomsten av hur[…]

5-2013 Built Environment for Children

Researcher: Jing Jing.  Improving design for children is critical to the present and future development of cities and societies. This is a field that will only gain importance as the global population in cities continues to grow. The research draws importance to the public domain, with particular focus on understanding how public places and spaces[…]