8-2013 Barndomens arkitektur

Forskare: Jens Hansson

“Det mesta lämnar någon form av spår efter sig, små små ledtrådar…” Jens Hansson har skrivit och illustrerat Barndomens arkitektur, som en vandring i minnet, genom författarens olika rumsligheter och bostäder. Detta är en bilderbok för alla som vill återuppleva tillvaron genom ett barns ögon och sjunka in i hågkomsten av hur olika rummen kändes, ute och inne, mina och andras, välbekanta och konstiga, varma och kalla, i norr och i söder, i sinnet och i skinnet.

Download PDF: ARQ_8-2013_Barndomens Arkitektur svv_Rapport 2016