6-2013 Dagsljus – Upplevt och uppmätt

Forskare: Malin Alenius. 

Med dagens nya miljökrav har dagsljus åter hamnat i fokus. Komplexa program, djupare byggnadskroppar och snabbt framväxande miljöcertifieringssystem med krav på kvantitativa mål har skapat nya förutsättningar för hur arkitekter arbetar med dagsljus. Ökad kvantifiering inverkar på arkitekturutformningen och ställer nya krav på förståelsen av mätbara värden om arkitekter ska kunna behålla friheten i gestaltningen av ljus i rum. Genom en kartläggning av grundläggande begrepp för ljus vill denna skrift bidra till att förenkla kommunikationen mellan kompetenser och öka förståelsen för sambanden mellan upplevda och uppmätta värden av ljus.

Download full PDF: ARQ 6-2013_Dagsljus – Uppmätt och upplevt_Rapport2017