5-2015 Informing Sustainable Architecture – the STED project

Forskare: Elise Grosse, et al.

Projektet startade 2015 med stöd av Nordic Built Foundation, för att visa hur hållbar utveckling tar plats i själva designprocessen. Under 2018 lanserades boken Informing Sustainable Architecture – the STED project, som resultat av ett treårigt öppet forskningssamarbete. Fyra forskningsinstitutioner och fem skandinaviska arkitektkontor, däribland White, genom hållbarhetsexpert Elise Grosse som verkar inom  forskningsfältet samverkansformer och co-creation. Projektet syftar till att belysa arkitekturprocessen som den del av ett byggprojekt där den mest effektiva hållbara omställningen sker. Denna process är komplex och omfattar en mängd faktorer som platsens förutsättningar, kulturellt, socialt, geografiskt, ekonomiska förutsättningar, tekniska möjligheter och begränsningar, designteamets kunskaper och erfarenheter, bland mycket annat. Projektet har undersökt hur nya informationsteknologiska verktyg (ICT Information and Communications Technology) kan användas för att bredda kunskapsbildningen i designprocessen, och hur hållbara beslut kan grundas på data i tidiga designskeden.

ARQ-projektet genomfördes fram till 2018 under arbetsnamnet ”Nordic Built – Sustainable Transformation and Environmental Design”, beskrivet som ett sätt att möta samhällsbehovet av innovation inför hållbarhetsutmaningarna. Projektet skapar en nordisk plattform för kunskapsproduktion och innovation inom energieffektiv och hållbar arkitektur som resulterar i design lösningar och produkter samt design metodik och tjänster. Dessa goda exempel, metoder och tjänster kommer att integrera ICT i den iterativa design- och beslutsprocessen och är avsedda att spridas så att arkitekter och ingenjörer ska kunna integrera dem i sina redan pressade processer, så att vi i byggsektorn när lägre och stödjer samhällets behov av transformation bättre.

Researcher: Elise Grosse, et al.

Informing Sustainable Architecture – the STED Project, is a three-year Nordic research collaboration project is summarized, featuring innovation partnering, work processes, methodology and digital tools supporting sustainable solutions in architecture. ARQ allocated means to the project in 2015. STED stands for Sustainable Transformation & Environmental Design: a shorter version of Innovation in Design Methods for Sustainable Transformation of the Existing Nordic Building Stock: Energy, Environmental Design and Life Cycle Thinking.

The project is part of the Nordic Built, Nordic Innovation program and was first initiated by Peter Andreas Sattrup in 2014. Later the project has been kindly handed over to Kristoffer Negendahl and Lotte Bjerregaard Jensen. The project involves the four universities: Chalmers University of Technology, (Sweden), Norwegian University of Science and Technology, (Norway), The Royal Danish Academy of Fine Arts Schools of Architecture, Design and Conservation (Denmark) and the Technical University of Denmark, (Denmark) as well as the five architectural studios: White Arkitekter, (Sweden), Vandkunsten Arkitekter, (Denmark), Helen & Hard, (Norway), Studio Granda, (Iceland) and OOPEAA, (Finland).
In the combined efforts of the eight STED-members the aims of the STED are:

– To develop design methods and solutions for renovation and new buildings combining energy efficiency, environmental design and life cycle thinking
– To create a Nordic research and innovation platform for design, renovation and transformation in architecture
– To create innovative ICT services and tools for performance modeling and resource management for design and renovation

Download full PDF: ARQ 5-2015_Informing Sustainable Architecture STED_Rapport 2018

Läs gärna mer om projektet här:
https://whitearkitekter.com/se/nyheter/sted-ett-livscykelverk-av-nordiska-arkitekter-och-akademier/

Read more:
http://stednetwork.org/index.php?p=/article/2015/what-is-sted