18-2014 Gunnar Mattsson och ”arkitekturens civiliserande ansvar”

Forskare: Johan Örn, Claes Caldenby.

Detta projekt avser att studera arkitekten Gunnar Mattssons verk och den ”frihetliga traditionen” i svensk arkitektur. Han är en av de mest betydande arkitekterna i sin generation och hans byggnader har publicerats och belönats med utmärkelser. Mattsson har också gjort en viktig lärargärning och på den vägen påverkat en yngre generation med sin stillsamma men inlevelserika syn på arkitektur. Trots detta har han aldrig tidigare varit föremål för någon studie. Projektet är tänkt att resultera i en bok och målgruppen är dels arkitekter, dels en större arkitektur- och kulturintresserad grupp.

“På sitt stillsamma och sökande sätt har han förmedlat en passion för arkitektyrket till arton årskurser arkitektstudenter på KTH. Ritningarna med blyerts 2H, som är huvudsaken i den här boken, är gjorda med en stor glädje i det som till helt nyligen var arkitektens traditionella hantverk. Med sina ganska få genomförda byggnader ingår han i en tradition i det sena 1900-talets svenska arkitektur som är i högsta grad värd att hålla levande. Därför denna bok om arkitekten Gunnar Mattsson.” (från bokens introduktion)

 

Download introduction: ARQ 18-2014_GM_Inledning
Download excerpt chapter: 18-2014_Gunnar Mattsson och arkitekturens civiliserade ansvar_Rapport2019

Kapitlet finns återgivet online på förlagets hemsida: https://arkitektur.se/nyheter-fran-arkitektur-forlag/las-ett-utdrag-ur-boken-gunnar-mattsson-arkitekt/