4-2018 Södertörnsmodellen

Forskare: Lise-Lott Larsson Kolessar.  

I Södertörnsmodellen arbetar kommuner, näringsliv och forskare med hur projekt möter kommunernas processer och hur planeringen tydligare kan bli en del i målet att nå hållbar utveckling. Södertörnsmodellens tre ben – värdeskapande, kunskapsdriven och medskapande stadsutveckling – utgör en modell för hur kommuner kan arbeta systematiskt med hållbar stadsutveckling brett över geografiska, professionella och administrativa gränser. Med en gemensam vision och tydliga mål om hållbar utveckling och genom samverkan uppnår vi en stadsutveckling som blir mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Download full PDF: Delaktighet för en socialt hållbar planering – handbok