12-2015 Rättvisa i planeringen

Forskare: Kristina Grange, professor i stadsbyggnadsteori, Chalmers Tekniska Högskola

ARQ har givit medel till två artiklar som har rättvisa i fokus. Den ena artikeln är en vetenskaplig, refereegranskad artikel som undersöker den urbana normen ur ett rättviseperspektiv. ARQ har här bidragit till att finansiera en gästforskarvistelse, som i sin tur resulterat i en forskningsartikel av Kristina Grange och Michael Gunder, publicerad i den internationella tidskriften Planning Theory. ARQ har också finansierat en debattartikel av Kristina Grange och Nils Björling med syftet att öka spridningen av en forskningsstudie som belyser nyanländas boendesituation. Debattartikeln problematiserar tillämpningen av Bosättningslagen som kom 2016 och som var avsedd att åstadkomma en mer rättvis fördelning av nyanlända i landet. Den publicerades i Göteborgs-Posten 22 januari 2020.

I debattartikeln har tillämpningen av Bosättningslagen granskats, både mer översiktligt i svenska kommuner och mer specifikt genom fallstudier i tre kommuner i Västra Götalands län. Några av de slutsatser som lyfts fram i debattartikeln är att lagen öppnat för mycket olika tillämpningar, att många nyanlända är mycket oroliga för sitt boende, och att det saknas nationellt ansvar för en lag som öppnat upp för kommuner att undandra sig ansvar för nyanländas boende.

Grange, K. & Gunder, M., (2019) “The urban domination of the planet: A Rancièrian critique”, Planning Theory, Volume: 18(4): 389-409.

Grange, K & Björling, N (2020) ”Nyanlända kommer i kläm med otydlig

”Bostadspolitik”, Göteborgsposten 22 januari

Chalmers pressmedelande (2020)