13-2018 Informerad stadsplanering och arkitektur – En handbok om hur buller, dagsljus och energi samverkar i stadsbyggnadsprocessen

Forskare: Monika Hellekant, Caroline Cederström och Linda Marlevi vid White arkitekter och Åsa Stenman Norlander vid Norconsult.

Med denna skrift som tagits fram med stöd av ARQ, Energimyndigheten (E2B2) och Sundbybergs stad vill författarna diskutera hur arbetssätt i detaljplane- och byggprocessen kan skapa så goda förutsättningar som möjligt för en arbetsprocess där byggreglerna för buller, dagsljus och energi kan uppfyllas med bibehållna stadsbyggnadsintentioner vid bostadsbyggande.

Studien som resulterat i en handbok syftar till att skapa förståelse för hur de tre aspekterna samverkar och stundtals motverkar varandra och vad olika aktörer i detaljplaneprocessen och byggprocessen bör beakta under processens gång.

Download full report: 13:2018 Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur – EN HANDBOK

Inspelat webbinarie som hölls i regi av E2B2