17-2019 En Guide till gråzonen

Forskare:  Eric Andersson,  Elof Hellström, Kajsa Laring och Joanna Zawieja.

Detta är ett arbete om vad som sker när kunskaper, erfarenheter och begrepp kopplade till senaste decenniers teori och praktik kring urbana allmänningar möter en arkitektpraktik. Studien är ett testande av en paradox samt en metodutveckling: hur kan den urbana allmänningen, som snarare än en avgränsbar rumslig struktur är ett pågående görande, vara produktiv för görandet och byggandet av den byggda miljön? De nio illustrerade miniessäerna utgår från gemensam läsning, platsobservationer och kartläggningar av det gemensamma i Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen.

Rapport hämtas här