21-2019 En annan landsbygd

Forskare: Angelica Åkerman.

Om gestaltad livsmiljö på landsbygden – I den svenska samhällsdebatten utmålas den tättbebyggda staden ofta som ett ideal. Men tänk om det i stället är landsbygderna som bär på lösningen för vår tids utmaningar kring bostadsförsörjning, resursanvändning och hållbarhet? Boken En annan landsbygd samlar röster från arkitekter, kulturarbetare och samhällsvetare som ger personliga perspektiv på hur man kan arbeta med lokal planering och utveckling i mindre samhällen.

En annan landsbygd är utgiven av Rian designmuseum med stöd av ARQ. Kontakta [email protected] eller [email protected] för att köpa boken.

PPT som redovisar lite ur boken: En annan landsbygd