21-2015 Det digitala Arkitekturarkivet DIGARK

Forskare: Tage Hertzell.  Arkitekt Tage Hertzell har sedan 2012 utrett möjligheterna att få den byggda miljön att tala. Med utvecklingsstöd från forskningsstiftelsen ARQ presenterar Hertzell förslaget till ett digitalt arkitekturarkiv som ger röst åt byggnaderna omkring oss. Idén bygger på en aktiv medverkan av praktiker och arkitekter, som bidrar med att förse sina byggnader med[…]

8-2015 Structural Origami – Conceptual Design and Optimization Methods of Folded Plate Structures

Researchers: Camilla Samuelsson, Björn Vestlund. Detta är ett studentssamarbetsprojekt: examensarbete inom teknik och design.  Studentprojekt (samverkan mellan de sökande studenterna vid arkitektur och vid tekniskt program). Collaborative student project: Master Thesis in Structural Engineering and Building Technology. Folding of a plate will affect its stiffness, shape and expression. This principle can be used in architecture[…]

10-2015 Från egnahemrörelse till delahemrörelse

Forskare: Karin Kjellson Anpassning och delning av befintliga småhus kan skapa fler hem och ökad tillgänglighet, såväl fysisk som ekonomisk. I denna studie av egnahemsområden i Stockholm, som idag ligger i centrala och attraktiva lägen, vill forskarna visa dessa stadsdelars och invånares inneboende potential att möta dagens och morgondagens samhällsutmaningar och bostadsdrömmar. Karin Kjellson på[…]

2-2015 Dialogue-Based Design Process of Housing for Senior Citizens

Researcher: Susanne Clase. How can dialogues with prospective tenants as well as professional actors such as developers, district administration officers, home care, architects and builders through all stages of a planning and building process affect an actual building and the quality of the neighborhood in the end? What kind of synergy effects can dialogues give[…]