6-2015 Ljuslab för barn

Forskare: Christina Vildinge, med flera. 

Ljuslab är ett utvecklingssamarbete i publikt konstnärligt utforskande ljusworkshops. Med ljus som konst- och kulturform skapas mötesplatser som reflekterar lärande och innovationskraft med målet att bidra till värdeskapande i det offentliga rummet. ARQ har möjliggjort ett mer omfattande Ljuslab-samarbete på Rymdtorget i Bergsjön 2016/2017. I en samproduktion av ljusinstallationer och ljusexperiment har projektet denna gång arbetat med fokus på barns, ungas, kvinnors och äldres deltagande och avtryck i stadsrummet. Ljuset har använts för att på utforskande och inkluderande sätt förvandla platsen, påverka närmiljön och se skönheten i att göra det tillsammans. Projektet undersöker nya angreppssätt och format för designs bidrag till social innovation, med fokus på ljuset roll som samskapande konst- och kulturform. Arbetet bygger nya möten, bred samverkan och dialog över gränser, som nyskapande plattform för förändringsarbete med design-drivna och samskapande metoder, för sociala och kulturella möten och aktivt deltagande hos grupper som behöver stärkas demokratiskt. Syftet med ARQ-arbetet var att möjliggöra innovation i utvecklingsarbetet och öka kunskapen om design och ljus i processer för samskapande som involverar och uppmärksammar värden som stärker livskvalitet. Den sökta effekten var nya mönster, möten och mening för framförallt barn och unga med design som metod och materialet ljus, som en del i förflyttningen till ett mer hållbart och inkluderande samhälle med förståelse för hur vi kan påverka vår närmiljö.

Download full PDF: ARQ 6-2015_Ljuslab för barn – Design för social innovation_Rapport 2015