6-2012 Adapt-a-Grid – BiodiverCity

Forskare: Ola Dellson.

Projektet BiodiverCity har pågått mellan augusti 2012 och september 2014. Arbetet har skett i en bred konstellation med representanter från kommun, region, universitet, forskningsinstitut, bostads- och fastighetsbolag, konsulter, tillverkare och entreprenörer. Målet med BiodiverCity har varit att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald inom sex olika fokusområden; urbana biotoper, träd i gator, gröna fasader och väggar, gröna tak, mobila växtsystem och tredimensionell grönska. Inom varje delområde finns en blandning av aktörer från de olika företagen och organisationerna för att skapa en så bra plattform som möjligt för innovation. Visionen är en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.
Det huvudsakliga arbetet har bedrivits inom de olika fokusområderna som kallats Work Packages, WP. I varje WP finns flera case på det gemensamma temat. Ett WP består av caseägarna som leder respektive case samt experter från olika områden. WP grupperna har setts ungefär var annan månad för att tillsammans diskutera aktuella frågor i de olika casen. Däremellan har arbetet med respektive case skett var för sig.
Jenny N. Stålhamre har varit med i WP Mobila växtsystem och hjälpt till speciellt i caset Bäckens förskola som Malmö stad hållit i. Ola Dellson har deltagit i arbetet i WP Tredimensionell grönska och varit extra engagerad i caset Adapt-A-Grid (tidigare Konstgjorda träd).

Download full PDFs:

ARQ 6-2012_Adapt-a-Grid_BiodiverCity_Rapport 2018  WP Tredimensionell Grönska – case Adapt-A-Grid av Ola Dellson

ARQ 6-2012_Biodivercity_Projektblad  BiodiverCity – Grön innovation i det urbana rummet