3-2021 Reuse is the new use – Towards the industrial reuse process

Examensarbetare: Amilia Björklund och Maja Lindborg

Vid två tillfällen per år ger ARQ stipendier till examensarbeten inom Teknik och Design. Syftet är att främja ömsesidig förståelse mellan de båda arkitektur och teknikpraktikerna. Amilia Björklund och Maja Lindborg har utforskat hur materialinventeringar och informationshantering kan underlätta en designprocess med återbrukade byggdelar på en industriell skala. Projektet utfördes i samarbete med Familjebostäder i Göteborg i syfte att addera två våningar bostäder på ett existerande flerbostadshus i centrala Göteborg. Analyser av kostnader, CO2-utsläpp och demonteringsmöjlighet har visat att återbruk av byggnadselement har en större potential än återbruk av enskilda material på den industriella skalan. Projektet har därför designats med återbrukade träregelväggar från två förskolor med rivningsbeslut.

Reuse is the new use – Towards the industrial reuse process