15:2020 Städernas stenar

Författare: Lars Marcus Städers bebyggda form är en av våra mest långlivade strukturer. Bebyggelsens form spelar en aktiv roll i att forma stadens invånares vardagsliv. Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen. Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Stadsbyggande är själva[…]

11-2019 Arbetets ljus

Forskare: Malin Alenius Projektet ska genom fallstudier utforska arbetets ljus och dess koppling till lagstiftning och belysningsteori. Syftet med producerat material är att skapa diskussion och ny kunskap om ljusets roll i arkitektur och hur verktyg och metoder för att arbeta med ljus i rum kan utvecklas. Artikeln Förändring av rummets och arbetets ljus i[…]

14-2018 Att bygga med det byggda: Återbruk och digital teknologi

Forskare: Daniel Norell, Einar Rodhe & Karin Hedlund Att bygga med det byggda: Återbruk och digital teknologi syftar till att utveckla konstnärliga och praktiska metoder för återanvändning av icke standardiserade byggnadselement med hjälp av digitala verktyg. Projektets målsättning är att upprätta och dokumentera ett arbetsflöde där rivningsmaterial och uttjänta byggnadsdelar dokumenteras med 3d-scanning, bearbetas med[…]

Till minne av Ulla Antonsson

Med stor sorg behöver ARQ meddela att tidigare ordförande Ulla Antonsson, har gått bort. Efter en kort tids sjukdom i form av en aggressiv cancer lämnade hon oss i början av sommaren. Ulla var ordförande för ARQ:s forskningsstiftelse i många år och under hennes år vid rodret har en stor mångfald av projekt beviljats anslag[…]

12_2021 OpenBi0n II – Explorations in biological- and low-impact building techniques

The one-day conference Down to Earth, held at Färgfabriken in Stockholm and organised by AES Studio, synthesized the six-year-long collaboration of the BIØN network. The purpose of the conference was two-part. First, to share the knowledge gained within the network and showcase the 11 built prototypes and learnings from this collaborative process. The second focus[…]

19-2020 Katalysauna – en katalysator för en varm, grön och social omställning

HOT SPOT är ett nytt visionsprojekt och ett bidrag till ett socialt hållbart lokalsamhälle, som stärker stadsdelens identitet. Katalysauna introduceras som en pilot – en lokalt byggd bastu i återanvända byggmaterial som ska bidra till social hållbarhet och stolthet i en av Oslos förorter. White Arkitekter, tillsammans med lokala aktörer utforskar i detta projekt tvärvetenskapliga[…]

02-2017 & A-2021 Skolbyggnader – formar de oss?

Forskare: Jadwiga Krupinska Miljonprogrammets utbyggnad av bostadsområden har tilldragit sig stort intresse i forskningen medan samma periods expansiva utbyggnad av grundskolebyggnader har fallit i skymundan trots att det rör sig om en mycket stor byggnadsvolym som fortfarande är i användning. De under 60- och 70-talen byggda skolornas andel av grundskolornas totala bestånd varierade i slutet[…]

21-2020 MASSA Ekosystemtjänster

Projektet undersöker tillsammans med ett Formasfinansierat projekt hur miljontals ton stenmassa genererat från den planerade förlängningen av Stockholms tunnelbana kan förvandlas till en resurs som skapar nya gestaltade livsmiljöer i Stockholms urbana arkipelag. I dag är ofta stenmassor som genereras i växande städer förknippade med ohållbara logistikkedjor och osäkerhet kring stenens status som resurs eller[…]

MASSA ställer ut på Stockholm H2O

Tunnelbanans utbyggnad och andra offentliga infrastrukturprojekt genererar miljoner ton schaktmassor. Vi kan välja att använda denna allmänna och värdefulla resurs för att adressera våra mest akuta frågor. Forskningsprojektet föreslå en strategi och fem konkreta åtgärder i form av nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag. Välkommen till kajen längst Strandvägen i Stockholm för ta del av[…]

6-2017 Sustainable Thresholds in Residential Architecture

This research investigates residential thresholds: where building meets landscape, and private interior meets public space. It contributes a visual taxonomy of threshold design tactics that simultaneously engage with the environmental and the social dimensions of sustainability. Following a literature review, LCA tools and certification-based sociocultural criteria are cross-referenced via a design case study in Rissne,[…]