3-2020 Staden som lekplats

Projektet undersöker genom produktionen av en rapport hur staden kan ge plats åt medborgardrivna förtätningslösningar som stärker grannskapet. Utgångspunkt för rapporten är en pågående process i Hökarängen, Stockholm, där boende engagerar sig för att överta en nedlagd parklek och tillsammans med olika aktörer utveckla en ny bygglek. Att studera denna process kommer att leda till[…]

Inspelning Lunchseminarium: Remake, återbruk och digital teknologi

I samband med ARQ:s styrelsemöte 22 november 2023 bjöd forskningsstiftelserna in till en lunchpresentation av två avslutade ARQ projekt. Vi gästades av forskare från två intresseväckande projekt som båda angrep frågan om återbruk och digitala verktyg på olika sätt. Att bygga med det byggda: Återbruk och digital teknologi (14:2018) Forskare: Daniel Norell, Lektor, Chalmers Arkitektur[…]

12-2020 Murat byggande

En bok om tegel- och murningshantverk. Historik samt karakteristika hos material och hantverksmetod används som utgångspunkter för behandling av möjligheter att använda murverk i nutida byggande. Särskilt betonas att begrepp som materialitet, autenticitet och taktilitet ges utrymme, samtidigt som byggnadstekniska krav uppfylls. Sista kapitlet behandlar hur grundläggande krav kan beaktas och relateras till gestaltningsaspekter, med[…]

22-2017 Architectural Potentials with Additive Manufacturing in Timber

Forskare: Jonas Runberger Detta projekt har utforskat de arkitektoniska potentialerna hos additiv tillverkning (AM) med cellulosabaserade biokompositer genom en research-by-design approach. Det presenterar en överblick av de AM-tekniker som använts, de digitala designmetodiker som utvecklats, och ett stort antal designcase. De kvaliteter som erhålls genom design och produktion med AM diskuteras genom de tektoniska kvaliteterna[…]

2-2022 Framtiden för kyrkorna – Utställningsproduktion

Forskare: Johannes Brattgård Den här utställningen presenterar ett forskningsprojekt som undersöker kyrkobyggnadens potential att omvandlas till nya typer av publika rum med utgångspunkt i det förändrade sammanhanget runt dem. Den första delen av utställningen beskriver situationen för svenska kyrkobyggnader idag och definierar kyrkan som byggnadstypologi genom en kvantitativ studie av dess olika planformer. Den andra[…]

7-2020: Natural ventilation in the Nordics: Compiling case studies from history till modern time

Forskare: Maha Shalaby The different ambitions in the Nordics to limit the global rise in temperature by 1.5 °C as set in the Paris agreement, the need for more energy efficient buildings is continuously rising. With this in mind, natural and hybrid ventilation can reduce the total energy use in buildings. The aim of this[…]

1-2022 Stinkpaddorna, kattugglan och vi: Att bygga utifrån en plats

Forskare: Caroline Mårtensson och Patrik Bengtsson I den halländska byn Steninge har formgivaren Patrik Bengtsson och konstnären CarolineMårtensson tillsammans skapat ett naturhus i hampakalk som både utgör parets bostadoch är en plattform för kunskapsdelning. Huset i Steninge har genom konst, arkitektur och deltagarbaserade arrangemang blivit enplats för experiment, kunskap och förändring. Som metod har Steninges[…]

14-2014 Informed Design

Forskare: Jonas Runberger Arkitekturpraktikens utmaningar och komplexitet ställer krav på att rätt information är tillgänglig vid rätt tillfälle. Interdisciplinärt samarbete och en skiftande arkitektroll kan här stärkas ytterligare genom förbättrade design- och analysmetoder. Detta projekt utforskar digitalt informerade designprocesser med fokus på konstruktion och fabrikation. Två öppna seminarier och fem fallstudier där metoder och arbetsflöden[…]

15-2020 Städernas stenar

Författare: Lars Marcus Städers bebyggda form är en av våra mest långlivade strukturer. Bebyggelsens form spelar en aktiv roll i att forma stadens invånares vardagsliv. Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen. Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Stadsbyggande är själva[…]