Inspelning lunchseminarium: Befintliga värden

ARQ bjöd in till en lunchpresentation 24 maj 2024 med två intresseväckande ARQ projekt som diskuterade hur vi kan använda vår befintliga bebyggda miljö på ett resurseffektiv sätt. Under ARQ:s tema Hållbar omställning har projektet Samnyttjande av lokaler – förutsättningar och konsekvenser undersökt former för samnyttjande av skolors publika rum och vilka faktorer som är[…]

Inspelning Lunchseminarium: Remake, återbruk och digital teknologi

I samband med ARQ:s styrelsemöte 22 november 2023 bjöd forskningsstiftelserna in till en lunchpresentation av två avslutade ARQ projekt. Vi gästades av forskare från två intresseväckande projekt som båda angrep frågan om återbruk och digitala verktyg på olika sätt. Att bygga med det byggda: Återbruk och digital teknologi (14:2018) Forskare: Daniel Norell, Lektor, Chalmers Arkitektur[…]

11-2019 Arbetets ljus

Forskare: Malin Alenius Projektet ska genom fallstudier utforska arbetets ljus och dess koppling till lagstiftning och belysningsteori. Syftet med producerat material är att skapa diskussion och ny kunskap om ljusets roll i arkitektur och hur verktyg och metoder för att arbeta med ljus i rum kan utvecklas. Artikeln Förändring av rummets och arbetets ljus i[…]

Till minne av Ulla Antonsson

Med stor sorg behöver ARQ meddela att tidigare ordförande Ulla Antonsson, har gått bort. Efter en kort tids sjukdom i form av en aggressiv cancer lämnade hon oss i början av sommaren. Ulla var ordförande för ARQ:s forskningsstiftelse i många år och under hennes år vid rodret har en stor mångfald av projekt beviljats anslag[…]

MASSA ställer ut på Stockholm H2O

Tunnelbanans utbyggnad och andra offentliga infrastrukturprojekt genererar miljoner ton schaktmassor. Vi kan välja att använda denna allmänna och värdefulla resurs för att adressera våra mest akuta frågor. Forskningsprojektet föreslå en strategi och fem konkreta åtgärder i form av nya livsmiljöer i Stockholms inre arkipelag. Välkommen till kajen längst Strandvägen i Stockholm för ta del av[…]

Rundabordssamtal om New European Bauhaus

Stiftelserna ARQ och Arkus stödjer praktiknära forskning, utveckling och innovation inom arkitektur och samhällsbyggande. Stiftelsernas syfte är att verka i samma riktning som initi­ativet New European Bauhaus med dess fokus på tvärdisciplinär samverkan för att utveckla hållbara, estetiska och inkluderande livsmiljöer. Vi hade ett intressant och givande samtal där finansiärer inom svensk samhällsbyggnad tillsammans disku­terade[…]

Nu lanseras Ekosystemtjänster – en verktygslåda

Ekosystemtjänster – en verktygslåda skickas ut av ARQ till samtliga kommuner i Sverige. Det är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i syfte att skapa en tydlig överblick, en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag och inte minst främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan. Verktygslådan är framtagen av Urbio, Gaia arkitektur och[…]

Enorma möjligheter med digitaliseringen som analysverktyg

”Det finns enorma möjligheter med digitaliseringen som analysverktyg.” Alexandra Hagen, vd på White Arkitekter, intervjuades i Dagens Industri den 5 oktober 2019, där hon framhåller ARQ som en av de största privata finansiärerna av arkitekturforskning i Sverige, genom att återinvestera bland annat i den fristående stiftelsen ARQ. I samklang med ARQs nya forskningsprogram talar Alexandra[…]

Econef Center lovordas för hållbar helhet

I en artikel av Tom Ravenscroft publicerad 190930 på Dezeen presenteras det ARQ-stöttade projektet Econef Children’s Center i Tanzania, ritat av Asante Architecture & Design och Lönnqvist & Vanamo Architects i samarbete med Arkitekter utan gränser och Ingenjörer utan gränser, i nära samverkan med barnverksamheten för 25 barn i Kingori. Arkitekturen framhålls för sin höga[…]