Inspelning lunchseminarium: Befintliga värden

ARQ bjöd in till en lunchpresentation 24 maj 2024 med två intresseväckande ARQ projekt som diskuterade hur vi kan använda vår befintliga bebyggda miljö på ett resurseffektiv sätt. Under ARQ:s tema Hållbar omställning har projektet Samnyttjande av lokaler – förutsättningar och konsekvenser undersökt former för samnyttjande av skolors publika rum och vilka faktorer som är[…]