Det digitala arkitekturarkivet DigArk ger röst åt byggnader

Arkitekten Tage Hertzell har sedan 2012 utrett möjligheterna att få den byggda miljön att tala. Med utvecklingsstöd från forskningsstiftelsen ARQ presenterar Hertzell förslaget till ett digitalt arkitekturarkiv som ger röst åt byggnaderna omkring oss. Idén bygger på en aktiv medverkan av praktiker och arkitekter, som bidrar med att förse sina byggnader med grundläggande data och[…]

Vinnare utsedd i tävlingen Opportunity Space

Vinnare i tävlingen Opportunity Space ”Folkets House” är namnet på det vinnande bidraget i ARQ-stödda Van Alen Institutes designtävling Opportunity Space (se tidigare nyhetsnotis från 13 oktober 2016). Syftet med tävlingen har varit att designa en tillfällig aktivitetsplats för att uppmärksamma Malmö stads insatser som rör utbildning, jobb och sociala aktiviteter och att föra samman[…]

Rättspsykiatri med mänskligt ansikte

I det ARQ-stöttade projektet Rättspsykiatri med mänskligt ansikte berättar Stefan Lundin om tillkomsten av Rågården, om varför sjukhuset hamnade där det hamnade och om tankarna bakom utformningen. Stefan Lundin, arkitekt på White och industridoktorand inom vårdens arkitektur vid Chalmers, är tillsammans med Claes Caldenby, tidigare medarbetare på White och numera professor emeritus vid Chalmers arkitektur,[…]

White Making Sense of Computational Design and Structural Engineering

This seminar program took place at White Arkitekter in Stockholm Friday 9 December 2016: Making Sense of Computational Design and Structural Engineering was initiated by Professor Jonas Runberger, architect and head of Dsearch at White arkitekter, and supported by ARQ, as it provides a common platform for design related practices, to explore and futher develop[…]

”Tredjedelen i arkivet” – rapportsläpp om rekordårens småhusbyggande

ARQ har stöttat forskningsgruppen Theory into Practice som nu redovisar sitt projekt om rekordårens småhusområden av Höjer & Ljungqvist. Tredjedelen i arkivet syftar till att undersöka rekordårens byggnation genom en studie av arkitektkontoret Höjer & Ljungqvists verksamhet. Ideologierna som kom att prägla utformningen av dåtidens rum och dagens samhälle undersöks, liksom de politiska styrmedel som[…]

Release för Jadwiga Krupinskas bok ”Att skapa det tänkta”

ARQ gratulerar Jadwiga Krupinska till det goda mottagandet av hennes bok Att skapa det tänkta (Studentlitteratur förlag, 2016), en vidarebearbetning av boken What an architecture student should know som gavs ut på Routledge 2014 med stöd av ARQ. Medan mörkret sänkte sig utanför Konst-ig bokhandel i Stockholm, samtalade Jadwiga Krupinska med Erik Wingquist och Malin[…]

Opportunity Space lanserar ”flash competition” för ett inkluderande Malmö

Den 11 oktober lanserade Van Alen Institute i samarbete med Malmö Stad, White Arkitekter, Sveriges Arkitekter och Individuell Människohjälp tävlingen Opportunity Space: Ett bidrag till europeisk migration och ekonomiska möjligheter genom design. ARQ har stöttat projektet i tidigt skede för att bygga en kunskapsgrund som i senare faser utvecklats till tävlingsformen. Van Alen Institutes Flash[…]