11-2019 Arbetets ljus

Forskare: Malin Alenius

Projektet ska genom fallstudier utforska arbetets ljus och dess koppling till lagstiftning och belysningsteori. Syftet med producerat material är att skapa diskussion och ny kunskap om ljusets roll i arkitektur och hur verktyg och metoder för att arbeta med ljus i rum kan utvecklas.

Artikeln Förändring av rummets och arbetets ljus i tre bibliotek: Stockholm stadsbibliotek 1928, Norrköpings stadsbibliotek 1971 och Helsingfors centrumbibliotek Ode 2018 publicerades i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 83/2022.