14-2018 Att bygga med det byggda: Återbruk och digital teknologi

Forskare: Daniel Norell, Einar Rodhe & Karin Hedlund

Att bygga med det byggda: Återbruk och digital teknologi syftar till att utveckla konstnärliga och praktiska metoder för återanvändning av icke standardiserade byggnadselement med hjälp av digitala verktyg. Projektets målsättning är att upprätta och dokumentera ett arbetsflöde där rivningsmaterial och uttjänta byggnadsdelar dokumenteras med 3d-scanning, bearbetas med digitalt styrd tillverkning för att sedan med precision sammanfogas i ny arkitektur. Genom att föra samman återbruk och digital teknologi har projektet potential bidra med nya perspektiv till båda dessa forskningsområden.