Inspelning Lunchseminarium: Remake, återbruk och digital teknologi

I samband med ARQ:s styrelsemöte 22 november 2023 bjöd forskningsstiftelserna in till en lunchpresentation av två avslutade ARQ projekt. Vi gästades av forskare från två intresseväckande projekt som båda angrep frågan om återbruk och digitala verktyg på olika sätt.

Att bygga med det byggda: Återbruk och digital teknologi (14:2018)
Forskare: Daniel Norell, Lektor, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnad & Karin Hedlund, Adjunkt, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnad
Hur kan digitala verktyg hjälpa till vid utveckling av konstnärliga och praktiska metoder för återanvändning av icke-standardiserade byggnadselement? Projektet upprättar och dokumenterar hur rivningsmaterial och uttjänta delar dokumenteras med 3d-scanning, bearbetas och sedan med precision sammanfogas i ny arkitektur.

Informed Design – The Remake Design System (14:2014)
Forskare: Jonas Runberger, White Arkitekter
Projektet utforskar digitalt informerade designprocesser med fokus på design, konstruktion och fabrikation. Under lunchen presenteras ReMake – en digital designmetodik med delvis automatiserade arbetsflöden som stödjer designprocesser med återanvändning av material och byggelement.

Seminariet hölls både på plats på Whites Stockholmskontor och sändes digitalt via Zoom.