3-2020 Staden som lekplats

Projektet undersöker genom produktionen av en rapport hur staden kan ge plats åt medborgardrivna
förtätningslösningar som stärker grannskapet. Utgångspunkt för rapporten är en pågående process i
Hökarängen, Stockholm, där boende engagerar sig för att överta en nedlagd parklek och tillsammans med
olika aktörer utveckla en ny bygglek. Att studera denna process kommer att leda till ökad kunskap om hur
medborgardriven stadsplanering kan se ut steg för steg och inkludera alla involverade parters perspektiv.