9-2018 Två organisationer i Arkitektursverige: Rådet för arkitektur, form och design och Arkus

Studien en dokumentation av två organisationer; Rådet för arkitektur, form och design och Stiftelsen Arkus. Rådet var en statlig kommitté, verksam under åren 2004–2008. Syftet var att följa upp arkitektur-, form- och designpolitiken efter handlingsprogrammet Framtidsformer som antagits av riksdagen år 1998. Stiftelsen Arkus som startade 1986 är fortfarande en organisation för främjande av praktiknära arkitektur-forskning. Studien är en översiktlig redogörelse för diskussioner och händelser i de två organisationerna baserat på minnesanteckningar, nyhetsbrev, skrifter och rapporter.