3-2020 Staden som lekplats

Projektet undersöker genom produktionen av en rapport hur staden kan ge plats åt medborgardrivna förtätningslösningar som stärker grannskapet. Utgångspunkt för rapporten är en pågående process i Hökarängen, Stockholm, där boende engagerar sig för att överta en nedlagd parklek och tillsammans med olika aktörer utveckla en ny bygglek. Att studera denna process kommer att leda till[…]

Inspelning Lunchseminarium: Remake, återbruk och digital teknologi

I samband med ARQ:s styrelsemöte 22 november 2023 bjöd forskningsstiftelserna in till en lunchpresentation av två avslutade ARQ projekt. Vi gästades av forskare från två intresseväckande projekt som båda angrep frågan om återbruk och digitala verktyg på olika sätt. Att bygga med det byggda: Återbruk och digital teknologi (14:2018) Forskare: Daniel Norell, Lektor, Chalmers Arkitektur[…]