Inspelning lunchseminarium: Befintliga värden

ARQ bjöd in till en lunchpresentation 24 maj 2024 med två intresseväckande ARQ projekt som diskuterade hur vi kan använda vår befintliga bebyggda miljö på ett resurseffektiv sätt.

Under ARQ:s tema Hållbar omställning har projektet Samnyttjande av lokaler – förutsättningar och konsekvenser undersökt former för samnyttjande av skolors publika rum och vilka faktorer som är avgörande för samverkan och synergier. Teresa Lindholm presenterade en intervjustudie och dess slutsatser.

Under ARQ:s tema befintliga värden frågar projektet Att återbruka ”det fula” hur det lågt värderade, det ”fula” och det rivningshotade, får stå kvar för att leva vidare och minska miljöpåverkan. Ett flertal verksamhetsområden står inför en omdaning till bostadsområden. Målet med projektet är att belysa 60- och 70-talets kontorsbyggnader som en självklar resurs att bevara och transformera. Emma Lindberg och Johan Holkers presenterade deras nystartade ARQ projekt.

Se inspelningen från seminarium nedan.